NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> CSDL Nghiên cứu Quốc gia >>
Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá và phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay
 
Dữ liệu biên mục
Trần Thị Bích Hạnh
        Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá và phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay / Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh; Bùi Thị Ngọc Lan. - 2007
        /Ðĩa 58-08./7009.pdf

        Tóm tắt : Làm rõ tính tất yếu của việc thu hồi đất nông nghiệp (ÐNN) cho đô thị hoá (ÐTH), phát triển khu công nghiệp (KCN) và chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước về việc thu hồi ÐNN trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh do thu hồi đất cho quá trình công nghiệp hoá. Ðánh giá thực trạng những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi ÐNN trong quá trình ÐTH, phát triển KCN ở vùng ÐBSH và tác động của việc thu hồi ÐNN đến quan hệ liên minh công-nông-trí thức ở nước ta hiện nay. Ðề xuất quan điểm chỉ đạo và những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh từ việc thu hồi ÐNN trong quá trình ÐTH và phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng.

        
  1.Các vấn đề chung và tổng hợp của khoa học kỹ thuật, khoa học ứng dụng và các ngành kinh tế quốc dân.

   :81.13.29.06.53.23.

 
 
Các mục từ truy cập

 

Theo CSDL Nghiên cứu Quốc gia.


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn