NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> CSDL Nghiên cứu Quốc gia >>
Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở Hải Dương
 
Dữ liệu biên mục
Trần Quang Lâm
        Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở Hải Dương / Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thơm. - 2007. - 200 tr.
        /Ðĩa 58-08./6970.pdf

        Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp (LÐNN) trong quá trình đô thị hoá (ÐTH). Ðánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho LÐNN trong quá trình ÐTH ở Hải Dương. Ðề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho LÐNN trong quá trình ÐTH ở Hải Dương đến 2010 và những năm tiếp theo...

        
  1.Xã hội học.

   :04.51.29.

 

 

Các mục từ truy cập
  • Tác giả: 

 

Theo CSDL Nghiên cứu Quốc gia

 


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn