CÔNG NGHIỆP >> Khai khoáng và xây dựng >>
Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về điều tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra khối lượng xây lắp và đề xuất trình tự, phương pháp kiểm tra khối lượng xây lắp chủ yếu trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:        
1.Kiểm toán dự án đầu tư.  

2. Kiểm toán xây dựng.  

3. Kiểm toán chuyên ngành.  

4. Kiểm toán khối lượng xây lắp.

 Nguồn: Kết quả nghiên cứu cấp Quốc gia - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn