CÔNG NGHIỆP >>
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn ươm bio-city cho ngành chế biến công nghiệp thực phẩm tại Phân viện Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM (Bình Dương)
 

 

Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Anh Quân, KS
        Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn ươm bio-city cho ngành chế biến công nghiệp thực phẩm tại Phân viện Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM (Bình Dương) / Viện Công nghiệp Thực phẩm; Nguyễn Anh Quân. - Hà Nội , 2010. - 87tr.
        Disk-14-128791.pdf

        Tóm tắt : Giới thiệu vai trò của vườn ươm biocity ứng dụng cho ngành công nghiệp thuwcjp hẩm trong việc nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trình bày xu hướng phát triển của mô hình vườn ươm biocity ứng dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giới và thực trạng hiệu quả hoạt động của vườn ươm biocity ứng dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam

        
  1.Vườn ươm biocity.  2. Vườn ươm công nghệ.  3. Công nghiệp thực phẩm.  4.Khoa học luận.
I. Lưu, Thị Lệ Thủy, ThS. II. Khưu, Văn Hòa, CN. III. Nguyễn, Thị Thà, KS.

   :12.41.4565.01

 

Các mục từ truy cập

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn