CÔNG NGHIỆP >>
Hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữa
 

 

Dữ liệu biên mục
Cao, Xuân Thắng, ThS
        Hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữa / Viện Công nghiệp thực phẩm; Cao Xuân Thắng. - Hà Nội , 2009. - 42tr.+PL.
        Disk-3-12840.pdf

        Tóm tắt : Giới thiệu kết quả khảo sát tình hình chế biến sữa và đánh giá cơ hội hoàn thiện quá trình sản xuất sạch để hội nhập. Trình bày kết quả lựa chọn giải pháp sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữa. Giới thiệu tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn

        
  1.Chế biến sữa.  2. Sản xuất sạch hơn.  3. Thực phẩm sạch.  4.Công nghiệp thực phẩm.
I. Lê, Đức Mạnh , PGS.TS. II. Trịnh,Thanh Hà, ThS. III. Nguyễn, Chí Thanh, ThS.

   :65.63.01

 

Các mục từ truy cập

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn