Sáng chế
 
 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP ANKYL (5/6-BENZOYL-BENZIMIDAZOL- 2-YL) CARBAMAT

Số bằng:          1-0000156

Ngày công bố:  25/02/1993    

Số đơn:            1-1992-00404           

Ngày nộp đơn: 02/07/1992

Chủ bằng:         Phan Lệ Thủy, Phan Đình Châu và Lê Quang Toàn

Địa chỉ:              Bộ môn Công nghiệp Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Tác giả:             Phan Lệ Thủy; Phan Đình Châu; Lê Quang Toàn

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: Sáng chế đề cập đến phương pháp hóa học, đặc biệt được sử dụng để tổng hợp ankyl (5/6-benzoyl-benzimidazol-2-yl) cacbamat. Nhiều hợp chất trong nhóm ankyl(5/6-acyl-benzimi-dazolyl) cacbamat đã được sử dụng để làm thuốc, ví dụ metyl (1-butyl cacbamoyl-benzimidazol-2-yl) cacbamat là một chất diệt nấm rất tốt, còn metyl(5/6-benzoyl-14-benzimidazol-2-yl) cacbamat là một trong những hoạt chất là thuốc trị giun tốt dùng phổ biến với biệt dược vermox, mebendazole.

Tóm tắt: Sáng chế đề cập đến phướng pháp tổng hợp các dẫn xuất ankyl (5/6-benzoyl-benzimidazol-2-yl)carbamat có công thức tổng quát:


trong đó R có thể là hydro hoặc là nhóm ankyl có từ một đến hai nguyên tử cacbon.

Từ nguyên liệu ban đầu là benzanilid, benzoyl clorua dưới xúc tác kẽm clorua thu được 4-aminobenzophenon, tiếp đến nitro hóa và khử nhóm nitro để thu được 3,4-diaminobenzophenon clohydrat. Cuối cùng ngưng tụ đóng vòng hợp chất trên sử dụng N-carboalkoxy- cyanamid.

 

 

 

Theo Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG THU HỒI HYDROCACBON
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TINH DẦU HƯƠNG BÀI TỪ RỄ CÂY HƯƠNG BÀI (VETIVERIA ZIZANIOIDES L. NASH)
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH AXIT SHIKIMIC TỪ QUẢ HỒI (ILLICIUM VERUM)
HỢP CHẤT DRACAGENIN B VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY HUYẾT GIÁC DRACAENA CAMBODIANA
HỢP CHẤT HOLOTHURIN A3 CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG UNG THƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ LOÀI HẢI SÂM HOLOTHURIA SCABRA
HỢP CHẤT 3-[(6-O-PROTOCATECHOYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSYL -OXY)METYL]-2(5H)-FURANON (CIBOTIUMBAROSIDE A) VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY CẨU TÍCH CIBOTIUM BAROMETZ
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG LPG/XĂNG
BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG VÀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG SỬDỤNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ NÀY
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PISTON QUAY
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn