Sáng chế
 
 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VINYLCLORUA

Số bằng:                        1-0000021

Ngày công bố:                24/06/1985    

Số đơn:                          1-1983-00019           

Ngày nộp đơn:                28/12/1983

Số đơn và ngày ưu tiên: 3380794/04 18.11.1981 SU           

Chủ bằng:                       Viện Hóa học - Viện Khoa học Việt nam

Tác giả:                           Nguyễn Dần (VN);Nguyễn Phương Khuê (VN);Nguyễn Trọng Châu (VN); Nguyễn Quý Nhân (VN); Lê Phước Toàn (VN); Tiomkin O.N. (SU); Sestakov G.K. (SU) ; Matveev K.I. (SU) ; Treger Iu.A. (SU); Xonin E.V. (SU) ; Sarưkin V.G. (SU); Daidman O.A. (SU); Kristan N.Ph. (SU)

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế vinylclorua (VC), nguyên liệu để sản xuất polime tổng hợp.

Bản chất của sáng chế: Sáng chế nhằm mục đích nâng cao năng suất và độ chọn lọc của quá trình tạo thành vinylclorua.

Để đạt được mục đích trên quá trình hyđroclo hóa axetylen đã thực hiện với xúc tác phức bạch kim H PtCl3(C2H4) trong dung môi hữu cơ.

Quá trình tiến hành trong lò dòng ở nhiệt độ 20-100°C trong dung môi hữu cơ. Việc chọn phạm vi nhiệt độ phản ứng đã dựa trên cơ sở: nếu cao hơn 100oC phức xúc tác sẽ phân hủy, quá trình phản ứng sẽ dừng lại, nếu thấp hơn 20°C năng suất quá trình quá trình sẽ thấp hơn năng suất thu được ở các giải pháp kỹ thuật đã biết. Tỷ lệ mol HCl/C2H2 1,2-1,7, độ chọn lọc của quá trình đạt 99,9%, hiệu suất chuyển hóa của axitylen đạt 100%, năng suất thu được 7,6 mol (VC)/1(xt).h hay 170 1 (VC)/(xt).h.

Dung môi hữu cơ đã sử dụng trong phản ứng là rượu bậc nhất rượu mạch vòng, este và một số hợp chất thơm.

* Những lợi ích có thể đạt được:

Phương pháp hyđroclo hoá axetylen trong pha lỏng dung môi hữu cơ với xúc tác phức bạch kim H PtCl3(C2H2) đã đưa đến việc hoàn thiện quá trình, có nghĩa là phương pháp hyđroclo hóa axetylen theo sáng chế cho phép nâng cao năng suất quá trình lên 9,5 lần (giải pháp tiền thân là 0,804 mol(VC)/1(xt).h, phương pháp theo sáng chế là 7,60 mol(VC)/1(xt).h.).

Ngoài ra, tiến hành phản ứng hyđroclo hóa axetylen theo sáng chế cho phép nâng cao độ chọn lọc của quá trình đến 99,9% (ở giải pháp kỹ thuật tiền thân là 99,0%), đồng thời nâng cao hiệu suất chuyển hoá của axetylen đến 100% (ở giải pháp kỹ thuật tiền thân là 54%).

Việc tiến hành phản ứng ở điều kiện tối ưu có thể cho phép thực hiện quá trình nhiệt độ thấp 30-40°C (ở giải pháp tiền thân là 79°C), điều đó đã làm đơn giản hóa quá trình công nghệ.

Công thức sáng chế: Phương pháp điều chế vinylclorua bằng hyđroclo hóa axetylen với xúc tác trong dung dịch hợp chất bạch kim khác biệt ở chỗ, để nâng cao năng suất và độ chọn lọc của quá trình đã sử dụng phức bạch kim có công thức H PtCl3(C2H4) làm chất xúc tác, phản ứng tiến hành ở nhiệt độ 20-100oC, tối ưu ở 30 - 40oC trong dung môi hữu cơ.

 

 

Theo Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
PHƯƠNG PHÁP TÁCH TINH DẦU TỪ RỄ HƯƠNG LAU
PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN TINH DẦU HOÀNG ĐÀN, QUẾ VÀ PỜ MU
PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN TINH DẦU BẠC HÀ VÀ HÚNG QUẾ
PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP ANKYL (5/6-BENZOYL-BENZIMIDAZOL- 2-YL) CARBAMAT
PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG THU HỒI HYDROCACBON
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TINH DẦU HƯƠNG BÀI TỪ RỄ CÂY HƯƠNG BÀI (VETIVERIA ZIZANIOIDES L. NASH)
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH AXIT SHIKIMIC TỪ QUẢ HỒI (ILLICIUM VERUM)
HỢP CHẤT DRACAGENIN B VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY HUYẾT GIÁC DRACAENA CAMBODIANA
HỢP CHẤT HOLOTHURIN A3 CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG UNG THƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ LOÀI HẢI SÂM HOLOTHURIA SCABRA
HỢP CHẤT 3-[(6-O-PROTOCATECHOYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSYL -OXY)METYL]-2(5H)-FURANON (CIBOTIUMBAROSIDE A) VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY CẨU TÍCH CIBOTIUM BAROMETZ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn