Thông báo
 
 Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đà Nẵng năm 2017

 Căn cứ công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 như sau:

     1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2017

     - Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:

          + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020.

          + Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020.

          + Mục tiêu, nội dung của 06 Chương trình KH&CN thành phố.

          + Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KH&CN trong phạm vi các ngành.

          + Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị.

     - Mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết để mời gọi các tổ chức, nhà khoa học thực hiện.

     - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.02 (Tải về).

     - Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.03 (Tải về).

     Trên cơ sở đề xuất, đặt hàng của các Sở, ngành, các tổ chức và cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2017, thông qua Hội đồng Khoa học và công nghệ thành phố và trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

     2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

     - Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

          + Theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị.

          + Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

          + Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của ngành, quận/huyện, chú trọng lựa chọn các thành tựu KH&CN được tạo ra từ các nhiệm vụ KH&CN các cấp đã được nghiệm thu (cấp tỉnh/thành phố, cấp bộ/ngành, cấp quốc gia) phù hợp với nhu cầu cấp thiết của ngành, quận/ huyện và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

     - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo mẫu CS.02/B.02 (Tải về).

     3. Thời hạn nộp phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, cấp cơ sở năm 2017: trước ngày 30/6/2016.

     Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵnghttp://www.dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học và Phần Thông báo.

     Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại Dịch vụ công "Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN" tại địa chỉ:http://www.dost.danang.gov.vn hoặc gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

     Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

     Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết để đề xuất./.

 

Theo dost.danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (theo Quyết định số 351/QĐ-BKHCN)
Thông báo danh sách đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Thông báo đề nghị báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2015
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định 256/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án KH&CN cấp quốc gia và tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 227/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Thông báo về Quyết định số 212/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2016 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2016
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn