Sáng chế
 
 HỢP CHẤT DRACAGENIN B VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY HUYẾT GIÁC DRACAENA CAMBODIANA
Ngày: 2015-01-29 08:45:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên từ thực vật có hoạt tính kháng sinh mạnh để sử dụng trong việc phòng và điều trị các bệnh viêm nhiễm. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất mới Dracagenin B có hoạt tính kháng trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa và tụ cầu vàng Staphylococcus aureus và đến phương pháp chiết hợp chất này từ cây huyết giác Dracaena cambodiana.

 HỢP CHẤT HOLOTHURIN A3 CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG UNG THƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ LOÀI HẢI SÂM HOLOTHURIA SCABRA
Ngày: 2015-01-29 08:47:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc từ sinh vật biển có hoạt tính sinh học ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư người như tế bào caxinom biểu bì người (KB) (Human epidermoid carcinoma, KB), tế bào sacom cơ trơn tử cung dạng sợi (FL) (FL-Fibrous leiomyosarcoma of the Uterus) và ...

 HỢP CHẤT 3-[(6-O-PROTOCATECHOYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSYL -OXY)METYL]-2(5H)-FURANON (CIBOTIUMBAROSIDE A) VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY CẨU TÍCH CIBOTIUM BAROMETZ
Ngày: 2015-01-29 08:48:00

Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-[(6-O-protocatechoyl-β-D-glucopyranosyloxy)metyl]-2(5H)-furanon (cibotiumbaroside A) được chiết từ cây cẩu tích Cibotium barometz có công thức cấu tạo (I) sau... 

 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG LPG/XĂNG
Ngày: 2015-01-29 08:50:00

Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong, cụ thể là đề cập đến việc cải tiến hệ thống nhiên liệu để các động cơ đốt trong có thể sử dụng nhiên liệu là xăng hoặc khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG VÀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG SỬDỤNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ NÀY
Ngày: 2015-01-29 08:51:00

Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong dùng hai loại nhiên liệu, cụ thể là bộ chế hòa khí dùng xăng được cải tiến và hệ thống nhiên liệu để sử dụng đồng thời nhiên liệu là xăng hoặc khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PISTON QUAY
Ngày: 2015-01-27 17:48:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực chế tạo động cơ, cụ thể là loại động cơ đốt trong quay.

 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ
Ngày: 2015-01-29 08:53:00

Sáng chế thuộc lĩnh vưc động cơ đốt trong, sử dụng thích hợp nhất cho động cơ chính của tầu thủy.

 NHIÊN LIỆU PHỤ CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ CƠ CẤU CẤP NHIÊN LIỆU NÀY
Ngày: 2015-01-29 08:54:00

Sáng chế đề cập đến nhiên liệu phụ dùng cho động cơ đốt trong, cụ thể đề cập đến nhiên liệu phụ dùng cho động cơ xăng bốn kỳ và cơ cấu cấp nhiên liệu này.

 THIẾT BỊ NGẮT HỖN HỢP XĂNG VÀO BUỒNG CHÁY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Ngày: 2015-01-29 08:56:00

Sáng chế đề cập đến lĩnh vực chế tạo động cơ, cụ thể là thiết; bị ngắt hỗn hợp xăng vào buồng cháy của động cơ đốt trong ở chế độ chạy không tải cưỡng bức.

 THIẾT BỊ DÙNG NHIỆT KHÍ XẢ ĐỂ LÀM HÓA HƠI HỖN HỢP ĐỐT SỬ DỤNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Ngày: 2015-01-29 08:57:00

Sáng chế đề cập đến thiết bị để lắp vào động cơ đốt trong nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường sử dụng cho động cơ ô tô, xe máy và các loại động cơ đốt trong khác, cụ thể là đề cập đến thiết bị dùng nhiệt khí xả để làm hóa hơi và sấy nóng hỗn hợp đốt trước khi dẫn vào buồng đốt của động cơ đốt trong.

 HỖN HỢP DUNG MÔI DÙNG ĐỂ BẢO QUẢN VÀ TÁCH CHIẾT PHỦ TẠNG NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT
Ngày: 2015-01-29 08:59:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực hóa dược, cụ thể là hỗn hợp dung môi dùng để bảo quản và tách chiết phủ tạng người và động vật và có thể được sử dụng để điều chế dược phẩm.

 PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG VÀ LƯỠNG CỰC HỢP NHẤT
Ngày: 2015-01-29 09:00:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực Địa vật lý thăm dò, chuyên môn thăm dò điện, được sử dụng để thăm dò lòng đất dạng phân lớp theo phương nằm ngang trong địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất quặng và địa chất dầu khí.

 MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ MẠCH PHA - DÂY KHÔNG
Ngày: 2015-01-29 09:04:00

Sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, dùng để đo điện trở mạch pha-dây không ở lưới điện đang có điện áp, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện ở lưới điện hạ áp có trung tính nối đất trực tiếp.

Trang 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»(2 / 19)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn