Thông báo
 
 Thông báo Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng "Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm (Merremia spp.) tại Đà Nẵng và vùng phụ cận”
Ngày: 2015-02-04 10:54:00

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2015 "Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm (Merremia spp.) tại Đà Nẵng và vùng phụ cận". Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng "Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng"
Ngày: 2015-02-04 10:53:00

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2015 "Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng". Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2014
Ngày: 2015-01-29 08:22:00

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các thông tin chi tiết thực hiện công tác thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ  năm 2014  theo  chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại  Công văn số 607/UBND-VX  ngày 22 tháng 01 năm 2015.

 Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp thành phố năm 2014
Ngày: 2015-01-28 10:27:00

Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của công dân, tổ chức đối với các tập thể thuộc Sở KH&CN được đề xuất đề nghị UBND thành phố xét tặng thưởng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2015
Ngày: 2015-01-27 21:53:00

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2015 “Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường vùng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung”. Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lĩnh vực: khoa học y dược)
Ngày: 2015-01-27 21:55:00

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vềphê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 Mời họp Giao ban KH&CN cấp quận/huyện
Ngày: 2015-01-27 22:02:00

Nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND các quận/huyện trong công tác quản lý và triển khai hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp với đại diện UBND các quận/huyện để đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

 Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships
Ngày: 2014-12-22 16:01:00

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình "Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học".

 Thông báo danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2014 và thời gian phỏng vấn
Ngày: 2014-12-22 16:00:00

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2014 và thời gian phỏng vấn.

 Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014
Ngày: 2014-11-26 09:24:56

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014.

 Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở năm 2014
Ngày: 2014-11-14 01:59:16

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện.

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CUỘC THI SÁNG CHẾ 2014
Ngày: 2014-10-24 01:36:37

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo, đến hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký (ngày 30/9/2014), đã có 173 hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế năm 2014 (xem Danh sách các hồ sơ đăng ký dự thi tại đây).

 Các văn bản mới về khoa học và công nghệ
Ngày: 2014-10-16 01:29:51

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và triển khai thực hiện các văn bản do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành sau đây:

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] » »»(13 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn