Thông báo
 
 Thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2016-10-13 08:25:00

Thực hiện Quyết định số 2896/QĐ-BKHCN ngày 07/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 2932/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-10-13 08:20:00

Thực hiện Quyết định số 2932/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam” để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2017, Bộ KH&CN thông báo như sau...

 Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Mông Cổ
Ngày: 2016-09-20 10:33:00

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác: Chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm; Sản xuất các sản phẩm thuốc truyền thống.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia (Tuyển chọn đợt 2)
Ngày: 2016-09-20 10:31:00

1.1. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số: KC.02/16-20; 1.2. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20; 1.3. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20; 1.4. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20; 1.5. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số KC.10/16-20.

 Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017
Ngày: 2016-08-19 15:05:00

Để làm cơ sở xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017 như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 - theo Quyết định số 1287/QĐ-BKHCN (lần 2)
Ngày: 2016-08-10 14:14:00

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu sử dụng Puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông",  đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo Danh sách các công trình/cụm công trình được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét Giải thưởng về KH&CN
Ngày: 2016-08-10 14:12:00

Chi tiết Danh sách các công trình/cụm công trình được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét Giải thưởng về KH&CN xin mời xem tại tệp đính kèm.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (theo Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-08-10 14:10:00

Thực hiện Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường” giai đoạn 2016-2020, mã số BĐKH/16-20 thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2016-08-10 14:09:00

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm),

 Thông báo Kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Ngày: 2016-08-03 09:07:00

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Phụ lục kèm theo).

 Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Chương trình hợp tác nghiên cứu chung Việt Nam - Đức về “Kinh tế sinh học” năm 2016
Ngày: 2016-08-01 15:52:00

Mục đích của Chương trình này là tài trợ cho các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Việt Nam và Đức, có đóng góp quan trọng vào một trong các lĩnh vực sau đây: • An ninh lương thực toàn cầu • Đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững • Sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo sức khỏe • Sử dụng tài nguyên tái tạo trong công nghiệp • Phát triển nguồn năng lượng dựa trên sinh khối.

 Mời tham dự buổi báo cáo “Công nghệ Đám mây ứng dụng trong ngành Công nghệ Thông tin”
Ngày: 2016-07-20 15:28:00

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu cập nhật thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN), tiếp cận các công nghệ tiên tiến và có khả năng ứng dụng cao, Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng tổ chức chương trình báo cáo về các xu hướng công nghệ. Chương trình được thực hiện trên cơ sở phối hợp với các chuyên gia hàng đầu theo các chủ đề được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng.

 Thông báo: về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Võ Thị Ngọc Diệp, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng
Ngày: 2016-07-20 09:45:00

 Thông báo: về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Võ Thị Ngọc Diệp, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

Trang 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»(2 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn