Thông báo
 
 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2016 (theo Quyết định số 1672/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-06-28 08:08:00

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”
Ngày: 2016-06-28 08:08:00

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020, ngày 26/4/2016 Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã ký Quyết định số 965/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: TN/16-20 do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện.

 Thông báo nhận hồ sơ Chương trình hợp tác Vương quốc Anh – Indonesia – Thái Lan – Việt Nam (RCUK-DIPI-TRF-NAFOSTED) năm 2016
Ngày: 2016-06-14 14:49:00

Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng nghiên cứu Anh quốc (RCUK) xin thông báo Chương trình hợp tác tài trợ nghiên cứu khoa học Vương quốc Anh – Đông Nam Á năm 2016 theo Biên bản thỏa thuận song phương đã ký kết. Tham gia hợp tác tài trợ trong khuôn khổ Chương trình này còn có Quỹ Khoa học Indonesia (DIPI), Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (TRF).

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (theo Quyết định số 1494/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-06-13 10:19:00

Thực hiện Quyết định số 1494/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2017: “Xây dựng mô hình dữ liệu các danh mục dùng chung của Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ” như sau...

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 1402/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2016)
Ngày: 2016-06-05 08:42:00

Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm chế phẩm axit gamma amino butyric (GABA)  và thực phẩm chức năng giàu GABA từ gạo lứt, đậu tương. Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án SXTN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (theo Quyết định số 1270/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2016)
Ngày: 2016-05-30 09:18:00

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng
Ngày: 2016-05-27 16:06:00

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2016, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng.

 Thông báo lần thứ hai về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 22/01/2016)
Ngày: 2016-05-26 07:28:00

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lần thứ hai về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó” như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2016)
Ngày: 2016-05-20 10:21:00

Thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc giao trực tiếp/tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2017
Ngày: 2016-05-16 08:04:00

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo các tổ chức, cá nhân Danh mục nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp/tuyển chọn năm 2017 để tổ chức cá nhân biết. Riêng đối với các nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn Viện NLNTVN thông báo các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia
Ngày: 2016-05-11 07:29:00

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký các Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016 thuộc 05 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020, bao gồm...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số KC.10/16-20 (theo Quyết định số 949/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016)
Ngày: 2016-05-04 07:42:00

Ngày 25/4/2016 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số: KC.10/16-20 để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016.

 Thông báo mời tham gia giao lưu, tọa đàm nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Ngày: 2016-04-25 14:46:00

Nhằm giúp cho thế hệ trẻ Đà Nẵng hiểu rõ hơn về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, về các chính sách đã ban hành trong lĩnh vực này của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Đồng thời giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ học tập để trở thành những trí thức trẻ tài năng, giàu nhiệt huyết và sáng tạo, góp sức vào công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh và hiện đại. Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016 - Ngày tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu KH&CN trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Sở KH&CN sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong học sinh, sinh viên Đà Nẵng”.

Trang 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»(3 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn