Thông báo
 
 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (theo Quyết định số 890/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-04-25 09:53:00

Thực hiện Quyết định số 890/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2016 (theo Quyết định số 906/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-04-25 09:52:00

Căn cứ Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp khắc phục sạt lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đặt hàng 06 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2016 - Lĩnh vực: Môi trường (theo Quyết định số 796/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-04-14 09:27:00

Thực hiện Quyết định số 796/QĐ-BKHCN ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc mời tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Ngày: 2016-04-07 10:44:00

Thực hiện Công văn số 864/BKHCN-VPCTQG ngày 15/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc mời tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 - "Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam", Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đà Nẵng năm 2016
Ngày: 2016-04-01 07:13:00

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2016, cụ thể: 1. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại Bảo tàng Đà Nẵng". 2. Đề tài "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình đường, cầu giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

 Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đà Nẵng năm 2017
Ngày: 2016-04-01 07:12:00

Căn cứ công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 như sau:

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (theo Quyết định số 351/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-03-11 17:12:00

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm), để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo danh sách đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016
Ngày: 2016-03-11 17:11:00

Khởi động từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá cao của các nhà quản lý, nhà khoa học và toàn xã hội. Sự kiện tổ chức Giải thưởng được cộng đồng khoa học, báo chí lựa chọn trong các sự kiện KH&CN ấn tượng năm 2014, 2015.

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2016-03-11 17:09:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình, chi tiết được đăng tải tại Tệp đính kèm...

 Thông báo đề nghị báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2015
Ngày: 2016-02-23 21:09:00

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế về phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công văn số 209/SHTT-PTST ngày 13/01/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đề nghị báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2015.

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định 256/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-02-23 15:16:00

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
Ngày: 2016-02-23 15:13:00

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án KH&CN cấp quốc gia và tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 227/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-02-18 15:04:00

Phương thức giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án KH&CN cấp quốc gia và tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ; Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT- BKHCN nêu trên.

Trang 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»(4 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn