Thông báo
 
 Thông báo về giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thực hiện trong năm 2015 (Theo Quyết định số 2259/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-09-07 14:21:00

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen giống lúa Nàng thơm Chợ Đào tại Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An” trong kế hoạch năm 2015 (Chi tiết tại Quyết định số 2259/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) như sau...

 Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015
Ngày: 2015-09-03 14:05:00

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015 để các tổ chức, cá nhân biết ...

 Thông báo việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHC&N cấp Quốc gia năm 2015 (theo Quyết định 2215/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-09-03 14:04:00

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo Danh mục các tổ chức KH&CN được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 7/2015
Ngày: 2015-08-31 16:24:00

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do Bộ phân công, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN đã thẩm định hồ sơ đăng ký cấp mới, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của các tổ chức khoa học và công nghệ. Trong tháng 7/2015, đã có 26 tổ chức được Bộ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (15 tổ chức cấp GCN mới, 11 tổ chức cấp thay đổi, bổ sung).

 Thông báo về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn
Ngày: 2015-08-19 10:05:00

Trong thời gian qua, một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp liên hệ thông báo, hù dọa chủ đơn phải thực hiện một số công việc liên quan đến các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

 Thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” Đợt 2/2015
Ngày: 2015-08-19 09:59:00

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, tại Khách sạn ARMY (Số 1, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) và 02 Ngân hàng VietinBank và VietcomBank tổ chức lễ thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 2/2015) củaDự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018.

 Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành, liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày: 2015-08-19 09:57:00

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành, liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017. 

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2015
Ngày: 2015-08-19 09:53:00

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các lĩnh vực KH&CN trong kế hoạch năm 2015 như sau...

 Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)
Ngày: 2015-07-27 08:59:00

 Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2015 và Quyết định số 2454/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (danh mục 07 nhiệm vụ kèm theo), ĐHQGHN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện chi tiết tại tệp đính kèm.

 Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lần 2)
Ngày: 2015-07-27 08:58:00

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệvề phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

 Thông báo Kết quả xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bổ sung thực hiện từ năm 2015 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Ngày: 2015-07-16 08:55:00

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”...

 Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2015 thuộc Đề án “Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015”
Ngày: 2015-07-16 08:54:00

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc Đề án “Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015”

 Mời tham dự Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ giai đoạn 2012-2015”
Ngày: 2015-07-13 09:17:00

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ giai đoạn 2012-2015".

Trang 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 » »»(8 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn