Thông báo
 
 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông
Ngày: 2015-07-09 09:17:00

Ngày 24/3/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông theo Quyết định số 529/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Ngày: 2015-07-06 14:41:00

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

 Thông báo các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký hoạt động KH&CN
Ngày: 2015-07-06 14:41:00

Luật khoa học và công nghệ năm 2013 đã quy định, một trong những hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ là Cơ sở giáo dục đại học (bao gồm: trường cao đẳng, trường đại học, học viện…).

 Khảo sát về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ
Ngày: 2015-07-06 14:39:00

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài (cũng như của nước ngoài cho Việt Nam).

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2015-06-22 08:44:00

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

 Thông báo kêu gọi đề xuất dự án nghiên cứu chung của Quỹ Newton - Vương quốc Anh, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu lúa gạo
Ngày: 2015-06-17 15:57:00

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Hội đồng nghiên cứu Công nghệ sinh học và Khoa học sinh học Vương quốc Anh (BBSRC) mời nộp các đề xuất dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực lúa gạo.

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức và cán nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2015
Ngày: 2015-06-15 21:16:00

Thực hiện quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em” xét giao trực tiếp cho Trung tâm Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen để thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cán nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2015 (Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên)
Ngày: 2015-06-15 21:15:00

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Ngày: 2015-06-12 09:49:00

Ngày 05/6/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015....

 Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện năm 2015
Ngày: 2015-06-12 09:48:00

Để xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc giabắt đầu thực hiện từ năm 2015 "Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não". Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc xét giao trực tiếp như sau...

 Thông báo Quyết định ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Ngày: 2015-06-10 09:13:00

Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 699/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau...

 Thông báo về lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu KHCN
Ngày: 2015-06-08 10:30:00

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng kính mời các học viên đã đăng ký đến tham dự lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu KHCN (CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc gia và CSDL SpringerLink).

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ trì dự án thực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
Ngày: 2015-06-03 16:57:00

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chủ trì các dự án thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 » »»(9 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn